Om vår förening

OK Västerbotten är en kooperativ förening som har till uppgift att ta till vara på medlemmarnas ekonomiska intressen inom framför allt bilägandet.

I länet finns 34 stationer som ägs av OK Västerbotten. 21 av dessa är bemannade och övriga är automatstationer. På de bemannade stationerna finns ett brett sortiment av varor och tjänster och flera erbjuder vårt nya matkoncept Quick to go.

Utbudet av tjänster kan variera, men alla våra stationer erbjuder uthyrning av släpvagnar och ”Gör det själv”-hallar. Biltvättmaskiner finns på våra stationer Kronoparken, Parkvägen, Carlslid och Ersboda i Umeå, Sörböle och Solbacken i Skellefteå samt stationen i Lycksele. Några stationer är ombud för Svenska Spel och ATG. Uthyrning av bilar och lastbilar finns på tre stationer. På två stationer har vi verkstäder.

OK Västerbotten äger dessutom ett familjärt hotell i Umeå med 43 bäddar som du kan läsa mer om och boka in dig på under rubriken OK Hotell. Alla medlemmar har 10 procents rabatt på hotellet, kom ihåg att meddela när du bokar att du är medlem.

OK Västerbotten satsar på miljövänliga bränslen såsom E85 och el. För närvarande erbjuder vi E85 på 20 tankställen i länet och i samarbete med Umeå Energi har vi uppfört två stationer med laddstolpar på Kronoparken och Ersboda i Umeå.

Organisation
OK Västerbotten är en ekonomisk förening med över 90000 västerbottningar som är medlemmar i föreningen. Verksamheten omsatte nästan 1,3 miljard kr, varav 1 miljard kronor avser drivmedel och antalet anställda är omkring 250 personer.

Ledning
Erica Lundgren, VD
Sture Karlsson, försäljningschef
Mikael Hansson, ekonomichef
Johanna Aretorn, Personalchef

Styrelse
Föreningsstämman utser föreningens Styrelse, som består av 3-5 ledamöter. I styrelsen ingår representanter för de anställda. Styrelsens sammansättning fr o m föreningsstämman 12 maj 2015.

Håkan Gustafsson, Umeå ordförande
Tommy Lundmark, Skellefteå vice ordförande
Kerstin Nilsson, Tavelsjö sekreterare
Jeanette Morén, Ursviken ledamot
Greger Lindqvist, Dorotea ledamot
Maria Konradsson, Umeå arb.tagare repr.
Sven-Erik Rådahl, Ursviken arb.tagare repr.

Distrikt
I Västerbotten finns 14 distrikt och på distrikstämmorna utses ombud till föreningsstämman på ett år i taget. Varje distrikt har ett distriktsråd bestående av minst 3 ledamöter, som väljs på två år och är kontaktorgan mellan medlemmarna och distriktstämman. Läs mer våra distrikt.

Föreningsrådet
Föreningsrådet utgörs av respektive distrikts ordförande och sammanträder minst 3 gånger per år. Föreningsrådet har till uppgift att ta del i beredningen av frågor av principiell innebörd och utgöra stöd för styrelsen i dess förvaltning av föreningens angelägenheter.

Föreningsstämman
Föreningsstämman består av ombud, styrelse och föreningsråd. Stämman utser två folkvalda revisorer, en auktoriserad revisor samt styrelsens ledamöter.

Video som förklarar vad OK är