Att vara medlem

Ditt medlemskap i OK ekonomisk förening är ett delägarskap i ett bolag som omsätter nära 10 miljarder kronor. Detta kapital, tillsammans med makten hos ca 760 000 medlemmar, ger oss kraft att påverka utvecklingen på den svenska energimarknaden.

Det är många som insett fördelarna med att vara medlem i OK ekonomisk förening. Varje medlem har en röst. Vad och hur vi ska göra bestämmer vi med andra ord tillsammans och våra beslut är långsiktiga. Därför är ett etiskt, klimatsmart och i övrigt hållbart förhållningssätt A och O i vår verksamhet. Insatsen för att bli medlem är 250 kronor. Den medlem som begär utträde ur föreningen får tillbaka sin insats plus ränta. Insatsen kan erläggas kontant eller byggas upp över åren genom en successiv överföring av upparbetad återbäring eller insatsränta.

OK-medlemskap – bra för plånboken

Utöver medbestämmande och återbäring ger ett medlemskap i OK en rad andra förmåner:

 • Medlemserbjudanden på OKQ8s stationer. Här hittar du våra aktuella erbjudanden.
 • Tidsbegränsade rabatter från OKQ8s samarbetspartners, till exempel rabatt på nöjesaktiviteter och hotellvistelser.
 • Bonus på villaolja och el hos OKQ8.
 • OK Magasin – den digitala medlemstidningen.
 • Rabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare.
 • OK Sparkonto med bra ränta samt avgiftsfria insättningar och uttag.
 • Återbäring som inte tas ut växer på sparkontot.
 • OKQ8-försäkringarnas premier är återbäringsgrundande.
 • Förmånliga försäkringar via OKQ8 – Bilförsäkring, Villaförsäkring och Olycksfallsförsäkring samt tilläggsförsäkringen BackUp för personbilar respektive husbilar. Också premierna är återbärings eller bonusgrundande. Som medlem kan du spara upp till 30 procent.
 • Avgiftsfritt VISA kort som gäller på 24 miljoner köpställen världen över. Inga kortavgifter utanför OKQ8 och du får upp till 0,6 procent bonus på allt du handlar utanför OKQ8. Återbäring utgår naturligtvis på köp i OKQ8-kedjan. Läs mer om OKQ8 VISA-kort.
 • Som medlem i OK har du 500 kronor lägre kostnad hos Fonus vid begravning och 2 000 kronor avdrag vid köp av gravsten för minst 14 000 kronor. Detta eftersom OK är medlemmar i Fonus.  Här kan du läsa mer om erbjudandet hos Fonus.